Voedseltuinen Amsterdam IJplein Vogelbuurt

Wat is de voedseltuin?

Op 13 september 2012 zijn we van start gegaan met het 3-jarig project Voedseltuin IJplein  in Amsterdam Noord (IJPlein/Vogelbuurt). Het project is een initiatief van Stichting DOEN, Netwerk BuitenRuimte voor Contact, Resto van Harte en de Voedselbank Noord . In het project wordt verder samengewerkt met het stadsdeel en verschillende lokale partijen: Combiwel, Eigen Haard, Stichting op Eigen Kracht, Doras, NME, Eva en Adam, Stichting de Regenboog.

De voedseltuin is  een gezamenlijke moestuin waar buurtbewoners groente voor de buurt, Resto van Harte en de voedselbank verbouwen.. Iedereen die in de tuin werkt krijgt een deel van de opbrengst. Een ander deel van de opbrengst wordt verwerkt in de maaltijden van Resto van Harte en toegevoegd aan de voedselpakketten van de Voedselbank. De tuin is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het is een plek in de wijk waar bewoners  graag komen, om te tuinieren, een praatje te maken met andere bezoekers of om even lekker te zitten in het groen. Ook voor kinderen is er plek om te spelen en te helpen.

Sinds de startbijeenkomst op 13 september 2012 is er al veel gebeurd:  in de wintermaanden is er samen met bewoners een ontwerp en inrichtingsplan gemaakt voor de tuin en is de grond zaai-klaar gemaakt.  Op 2 maart was de eerste werkdag en op 2 mei de eerste oogst. In de nieuwsbrieven kun je het hele proces volgen:

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief februari 2013

Nieuwsbrief juni 2013

 nieuwsbrief 4 Voedseltuin november 2013

Nu ook op facebook! En natuurlijk op BLOG

Voor een kijkje op de tuin: Filmpje Voedseltuin IJplein

De voedseltuinen worden mede mogelijk gemaakt door:

  logo eigen haardlogo stadsdeel noordlogo gemeente amsterdam roodLogo vogelbuurt ijplein jpeg    postcodeloterijLogo Groen Dichterbij (2)logo ymere

 

Voedseltuinen op de site van Stichting DOEN

 

Projectleiding

Ans Klein Geltink

Hoe is het aangepakt

doel

Ontmoeting en verbinding tussen verschillende groepen buurtbewoners en lokale maatschappelijke initiatieven, door gezamenlijk te werken aan de productie van verse groenten en fruit in een ‘voedseltuin’. Bijkomend maar zeker ook belangrijk doel is de productie van voedsel, waarvan een deel bestemd is voor Resto van Harte en een deel voor de Voedselbank als aanvulling op de voedselpakketten. Beoogde resultaten zijn: Meer betrokkenheid van mensen bij hun buurt; zowel bij andere bewoners als bij het groen in hun buurt, meer aandacht voor het verbouwen van voedsel in de stedelijke omgeving, meer kennis en inzicht in de wijze waarop stedelijke voedseltuinen sociaal en fysiek duurzaam georganiseerd kunnen worden. lees meer >

doelgroepen

Buurtbewoners, klanten van Resto van Harte en de Voedselbank Amsterdam Noord, deelnemers/klanten van diverse (lokale) organisaties als Stichting op Eigen Kracht, Doras, Stichting Regenboog, Spirit

startdatum

September 2012

looptijd

3 jaar, daarna zelfstandig verder

werkwijze

Het concept ‘Groen in de buurt’ als middel om meer betrokkenheid bij en duurzame contacten tussen buurtbewoners te stimuleren heeft zich ondertussen bewezen. In het project voedseltuinen wordt hier nog een extra dimensie aan toegevoegd: Door de samenwerking met Resto Van Harte en de Voedselbank worden nieuwe doelgroepen bereikt én het verbouwde voedsel wordt, naast particuliere consumptie, verwerkt in de maaltijden van Resto Van Harte en toegevoegd aan de voedselpakketten van de Voedselbank. Hiermee dient het project ook een breder maatschappelijk doel. lees meer >

De aanpak

Het concept ‘Groen in de buurt’ als middel om meer betrokkenheid bij en duurzame contacten tussen buurtbewoners te stimuleren heeft zich ondertussen bewezen. In het project voedseltuinen wordt hier nog een extra dimensie aan toegevoegd: Door de samenwerking met Resto Van Harte en de Voedselbank worden nieuwe doelgroepen bereikt én het verbouwde voedsel wordt, naast particuliere consumptie, verwerkt in de maaltijden van Resto Van Harte en toegevoegd aan de voedselpakketten van de Voedselbank. Hiermee dient het project ook een breder maatschappelijk doel.

Op initiatief van Stichting Doen heeft BuitenRuimte voor Contact samen met Resto van Harte en de Voedselbank de haalbaarheid van het idee voedseltuin onderzocht. Aan de hand van vragen (o.a. Wat en wie wil je bereiken? Met welk doel? Wat vraagt dat van een locatie? Hoe groot moet het zijn? Hoe ziet het er uit? Op hoeveel afstand van de doelgroep? Met wie ga je samenwerken? ) zijn gezamenlijk de randvoorwaarden geformuleerd. Aan de hand hiervan zijn we gaan praten met het stadsdeel Noord. Zij waren enthousiast en wilden graag meewerken om een geschikte locatie te vinden. De door hen voorgestelde locaties hebben we getoetst aan de randvoorwaarden en criteria. Uiteindelijk kwam het terrein aan de Gedempte Insteekhaven/IJplein/Noordwal als meest geschikte locatie uit de bus. Een prachtig terrein van 3000m2, aan het IJ. Er is een bodemonderzoek uitgevoerd en een gebruikersovereenkomst afgesloten met het Stadsdeel.

Coördinator Voedseltuin

Een tuin ontwikkelen en beheren van zo’n 3000m2 en het hele jaar door goede productie willen draaien vraagt wel om een goed en gedegen aanpak! We zijn daarvoor op zoek gegaan naar een coördinator die zowel op het fysieke als het sociale aspect van de voedseltuin de nodige kwaliteiten heeft. Dus een teeltplan kan maken (in samenspraak met vrijwilligers, de Voedselbank Amsterdam Noord en Resto van Harte ), vrijwilligers kan enthousiasmeren en begeleiden en echt het gezicht van de tuin is. Dit alles hebben we gevonden in Mariken Heitman (mariken@brvc.nl)

Samenwerking

Ondertussen vonden ook gesprekken plaats met lokale organisaties. Om krachten te bundelen en de duurzaamheid van het project te vergroten willen we onze plannen zo breed mogelijk delen en verbinden met zoveel mogelijk lokale initiatieven, organisaties en bedrijven.

De reacties waren vooral positief. Er is een gedeelde hoop en overtuiging dat het project veel verschillende bewoners uit de wijk kan bereiken, juist omdat het raakvlakken heeft met zoveel thema’s en doelgroepen. Verschillende partijen hebben zich al verbonden aan het project, met een financiële bijdrage, menskracht of bijvoorbeeld het gebruik om-niet van het terrein. En nog steeds haken nieuwe organisaties aan.

Startbijeenkomst voor bewoners

Het hele traject – van haalbaarheidsonderzoek tot bodemonderzoek en gebruikersovereenkomst – heeft ruim een jaar geduurd. Vanuit eerdere vergelijkbare ervaringen is er bewust voor gekozen bewoners pas te informeren als ook echt alles geregeld is. Dit om geen valse verwachtingen te creëren en teleurstellingen te voorkomen. Op het moment dat alles rond was is meteen een bijeenkomst georganiseerd voor de wijk en is huis aan huis geflyerd. De bijeenkomst is samen met de Voedselbank Amsterdam Noord, Resto van Harte, Stadsdeel, Combiwel, Eigen Haard, NME, Stichting Op Eigen Kracht, Participatiecentrum Eva en Adam en Doras georganiseerd en ingevuld.

Succesvolle start!

De startbijeenkomst was een groot succes! Alleen maar positieve reacties en veel enthousiaste bewoners. Ruim 40 bewoners hebben zich die dag aangemeld. Zij willen meedenken over de inrichting van de tuin en meewerken. Op 26 september is een eerste bewonersbijeenkomst geweest, om mee te denken over de inrichting en invulling van de tuin. Hier waren 18 bewoners aanwezig, die heel productief en enthousiast meegedacht hebben. Op 7 november is de volgende bijeenkomst gepland, dan gaan we de ideeën verder concretiseren naar een ontwerp. Daarna wordt de basisaanleg gedaan (omploegen, paadjes, de basisstructuur) en in het voorjaar zijn we dan startklaar om te gaan zaaien.