Tuin der Herinnering in Wielwijk, Dordrecht

Wat betekent dit project voor de buurt?

De Tuin der Herinnering is een ontmoetingsplek voor alle mensen uit de Dordtse buurt Wielwijk. Tijdens de ontwerpfase, de aanleg en vooral nu de tuin gebruikt en gezamenlijk onderhouden wordt, is het een stuk openbare ruimte waar buurtbewoners met verschillende achtergronden, culturen en van uiteenlopende leeftijden elkaar graag treffen. Na de sloop van naoorlogse flats vlakbij de A16 bleef een strook grond braak liggen.
De bewoners wilden zelf meer groen in hun wijk. En ze wilden invloed uitoefenen op de manier waarop het vrijgekomen terrein ingericht zou worden Een deel van dit braakliggende terrein is nu permanent ingericht als de Tuin der Herinnering.
De officiële opening van deze tuin in het voorjaar van 2011 was een écht buurtfeest. Precies waar de tuin voor bedoeld is: een ontmoetingsplek voor jong en oud.


HerInnerd Groen

Onder de naam HerInnerd Groen is dit pilotproject samen met InnovatieNetwerk ontwikkeld. Het is voor het eerst in Nederland dat herinneringen van mensen de basis vormen voor het ontwerp van een buurttuin. Buurtparticipatie, reminiscentie en ontwerp in één. BuitenRuimte voor Contact heeft het plan voor deze tuin gemaakt, het proces begeleidt, gefaciliteerd en het project voor een deel uitgevoerd.

Tuin der Herinnering Wielwijk opening buiten zitten

Projectleiding

Hans Pijls

Team

Marleen van Tilburg

Jan Ottenvanger, Woonactief

Opdrachtgever

Hans Rutten, Inovatienetwerk

Hoe is het aangepakt

doel

Een braakliggend terrein een nieuwe invulling geven: een ontmoetingsplek voor alle mensen uit de buurt. Een plek om te spelen, elkaar verhalen te vertellen en buurtfeesten te organiseren. lees meer >

doelgroepen

Jong en oud in het Dordtse Wielwijk.

looptijd

2009 – 2011

werkwijze

Voor het ontwerp van de Tuin der Herinnering heeft BRVC een unieke werkwijze uitgedacht: buurtgroenreminiscentie. Bewoners van de wijk hebben in groepjes met elkaar hun jeugdherinneringen gedeeld. lees meer >

De aanpak

Buurtgroenreminiscentie

Voor het ontwerp van de Tuin der Herinnering heeft BuitenRuimte voor Contact een unieke werkwijze uitgedacht. Bewoners van de wijk hebben in groepjes met elkaar hun jeugdherinneringen gedeeld. Herinneringen ophalen, oftewel reminiscentie, wordt al langer toegepast in de ouderenzorg. Voor de scholing van de groepsleiders werd Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie, ingeschakeld. Deze organisatie heeft zich onder andere gespecialiseerd in buurtreminiscentie. Begeleiders leerden hoe je herinneringen kunt ‘triggeren’. Voorwerpen, foto’s of voedsel werden tijdens de bijeenkomsten getoond aan de deelnemers. Die vertelden daarop welke herinneringen dit bij hen opriep. En wat bleek? Of iemand in Rotterdam, op het Groningse platteland of tussen de bergen in Marokko was opgegroeid, iedereen speelde vroeger min of meer dezelfde spelletjes, iedereen haalde kattenkwaad uit.

Universele waarden

Uit al deze herinneringen hebben de deelnemers aan dit project met elkaar de universele waarden bepaald. De deelnemers speelden na afronding van de gesprekken een speciaal voor dit project, door BuitenRuimte voor Contact ontworpen spel: het universele waardenspel. Dit spel hielp de mensen de waarden te benoemen en er vervolgens beelden, woorden en kleuren aan te koppelen. Voor de ontwerpers was het de uitdaging om de benoemde universele waarden: vrijheid, saamhorigheid, avontuur, ruimte en veiligheid en de daaraan door de bewoners gekoppelde beelden, woorden en kleuren om te vormen tot een ontwerp van de tuin waarin mensen hun herinneringen weerspiegeld zouden zien. Tijdens de presentatie van het ontwerp bleek uit de enthousiaste reacties van de deelnemers dat dit uitstekend was gelukt!

Samenwerking

Dit project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met InnovatieNetwerk. Deze organisatie bevordert grensverleggende vernieuwingen, onder meer in de groene openbare ruimte. Daarnaast heeft het projectbureau Wielwijk een grote rol gespeeld, evenals Woonactief, woningcorporatie Woonbron, de Dordtse Welzijns Organisatie en natuurlijk de gemeente Dordrecht. BuitenRuimte voor Contact heeft dit project niet alleen geïnitieerd, begeleid en gefaciliteerd, maar de medewerkers van BuitenRuimte voor Contact zijn ook een bindende factor in het gehele proces tot de aanleg geweest. Door alle partijen bijeen te brengen, om tafel te gaan zitten en vervolgens de handen uit de mouwen te steken. Om een mooie buurttuin te maken voor alle wijkbewoners.

Uitdaging

Nu de tuin gerealiseerd is, is het de uitdaging om de inspiratie en de verbinding tijdens het verhalen vertellen te behouden en te versterken. Hoe kunnen de verhalen in gebruik en beheer een rol spelen, welke activiteiten moeten uitgevoerd worden, welke begeleiding is noodzakelijk. De tuinvrouwe krijgt voor twee jaar de eer om dit vorm te geven. Het InnovatieNetwerk en BuitenRuimte voor Contact blijven betrokken en ondersteunen daar waar nodig en gewenst.