Moestuin in Wijsgerenbuurt, Amsterdam

Wat betekent dit project voor de buurt?

Dat er een wachtlijst ontstond voor de buurtmoestuin, oversteeg ieders verwachtingen. Voor BuitenRuimte voor Contact is het een bevestiging voor het succes van dit groenproject in de Wijsgerenbuurt in Amsterdam-West. Sommige tuinders delen hun oogst met omwonenden of familie. Een mooi gebaar dat de onderlinge verstandhouding een positieve impuls geeft. Bewoners zijn bijna dagelijks in hun moestuin te vinden en ze zijn sterk betrokken bij de ontwikkeling en het beheer ervan. Hier vinden de mensen uit deze buurt elkaar.

Eigen groente

Je eigen groente kunnen verbouwen, dát vinden veel mensen bijzonder aan deze plek. Voor velen is tuinieren een tweede natuur, anderen moeten er hun weg in vinden. Gelukkig ontmoeten de tuinders elkaar bijna dagelijks. Ze wisselen kennis en informatie met elkaar uit over de gewassen: hoe je de groentes, kruiden en het fruit verbouwt en welke heerlijke gerechten je ervan kunt maken. De verschillende etnische en culturele achtergronden van de tuinders zorgen ervoor dat er bij de mensen thuis lekkere nieuwe gerechten op tafel staan, afkomstig uit alle windstreken.

Met de komst van de buurtmoestuin is er vaker contact tussen de buurtbewoners. Ook voelen de mensen zich meer betrokken bij hun buurt. Opvallend is dat er weinig vandalisme is. De buurt is zuinig op de tuin. De bewoners organiseren allerlei activiteiten in en rond de moestuin, zoals een oogstfeest en een pianoconcert. De tuin is multi-inzetbaar.

Meer moestuinen in Amsterdam

De moestuin is in april 2009 gerealiseerd in samenwerking van BuitenRuimte voor Contact en woningcorporatie Ymere én met de bewoners van de Wijsgerenbuurt. Mede door het succes van dit project is de woningcorporatie soortgelijke initiatieven gestart in andere delen van de stad.

Projectleiding

Hans Pijls

Team

Marleen van Tilburg

Ruurd van Donkelaar

Opdrachtgever

Ymere en Stichting de Wending

Hoe is het aangepakt

doel

Dit project is onderdeel van de renovatie van de groene openbare ruimte in de Wijsgerenbuurt. Het herontwerp van het groen sluit aan bij de wensen van de bewoners uit deze Amsterdamse wijk. Ook is de moestuin een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Maar vooral een plek waar mensen hun eigen groente en fruit kunnen verbouwen. lees meer >

doelgroepen

Buurtbewoners van de Wijsgerenbuurt in Amsterdam.

looptijd

2008 – 2009

werkwijze

BuitenRuimte voor Contact stelde een masterplan op voor de hele wijk waarin de herontwikkeling van het groen in de Wijsgerenbuurt werd vastgelegd. Binnen het masterplan zijn er gebieden in de openbare ruimte om samen met de bewoners vorm te geven, zoals deze moestuin. Bewoners hebben veel invloed op de invulling en het beheer van de tuinen. lees meer >

De aanpak

Bewoners uit de Wijsgerenbuurt zijn nauw betrokken geweest bij de realisatie van deze moestuin. Een bewoner had zelf van een verwaarloosd rozenperkje al een moestuintje gemaakt. Op andere plekken was de openbare ruimte slecht onderhouden. Ook de speeltuinen waren aan renovatie toe.
De behoefte van bewoners om zelf hun groente te gaan verbouwen, zorgt ervoor dat ze elkaar meer ontmoeten. Ook oude en nieuwe Nederlanders. Taal en culturele barrières worden geslecht doordat iedereen op een ontspannen manier tuiniert.

Hoe kan het groen in de wijk verbeterd worden én hoe kan de openbare ruimte worden ingezet om te zorgen dat buurtbewoners elkaar gaan ontmoeten? Dat was het uitgangspunt voor dit project. BuitenRuimte voor Contact stelde daarom een masterplan op voor de hele wijk waarin de herontwikkeling van het groen in de Wijsgerenbuurt werd vastgelegd. Binnen het masterplan zijn er gebieden in de openbare ruimte om samen met de bewoners vorm te geven, zoals deze moestuin.

Gezamenlijke stappen

Samen met woningcorporatie Ymere, Amsterdams Steunpunt Wonen en het Stadsdeel is de bewonersparticipatie vormgegeven. Allereerst is een tuincommissie van buurtbewoners samengesteld. Ymere heeft de bewoners, die het initiatief hebben genomen om het groen in hun buurt te verbeteren, gevraagd een tuincommissie te vormen. Deze commissie is het aanspreekpunt, zowel voor de bewoners als voor verschillende betrokken organisaties. Vervolgens is de tuincommissie op excursie gegaan naar een vergelijkbaar project. Daarna is er wijkbreed een enquête gehouden. Deze is verspreid om de belangstelling voor mogelijke invullingen van het groen te peilen.

Tuininspiratiedag

Op 29 mei 2008 werd een tuininspiratiedag gehouden. Een speciale dag in één van de tuinen in de Wijsgerenbuurt, met allerlei activiteiten, waarbij de bewoners en hun wensen centraal stonden. Tijdens die dag werden mensen geïnterviewd om zo te inventariseren hoe ze tegen het groen in hun wijk aankijken. BuitenRuimte voor Contact organiseerde daarnaast ook twee ontwerpsessies. Tijdens de workshops werd bekeken hoe één van de terreinen in cocreatie ingericht kon worden. ‘Moestuinieren’ bleek favoriet! Hier kwamen de mensen op af. Hier spraken buurtbewoners elkaar voor het eerst. Dat was een heel bijzonder moment.

Moestuin Wijsgerenbuurt Poster tuininspiratiedagDe volgende stap was een bezoek aan de direct omwonenden van de moestuin. Zij werden geïnformeerd over de plannen. Eventuele bezwaren en punten van aandacht werden genoteerd. Omdat de direct omwonenden geen bezwaar hadden, kon het ontwerp van de buurtmoestuin starten.

Het ontwerp werd gezamenlijk gemaakt binnen de kaders van het masterplan. Afspraken over toezicht, beheer en onderhoud van de tuin werden tijdens het ontwerpproces afgestemd en vastgelegd. Er werd een vereniging opgericht die een contract heeft met Ymere en met de tuinders, die lid zijn. De vereniging houdt toezicht op de tuinen. Zij beheert de wachtlijst en onderhoudt het contact met de woningcorporatie.

Op naar de volgende

Een tweede moestuin staat op de planning. Bodemonderzoek en dergelijke staan dat nog in de weg, maar straks is er een nieuwe plek waar meer bewoners uit de Wijsgerenbuurt hun eigen groente kunnen verbouwen en elkaar kunnen ontmoeten.