Food for Good, Utrecht

Wat is Food for Good?

Het project Food for Good houdt in de realisering van een grote voedseltuin in park Transwijk Utrecht waar cliënten uit de OGGZ-doelgroep en wijkbewoners uit Kanaleneiland en Utrecht Zuidwest elkaar ontmoeten, respecteren en van elkaar leren.
Een tuin vol groenten, bloemen en mensen, die stappen zetten op de participatieladder en vanuit sociaal isolement naar vrijwilligerswerk groeien.

Actueel

Nieuwe video Uindewijk, een jaar na het opstartfeest.

We zijn volop bezig met de aanleg van het terrein. Op de website en op facebook zijn de laatste vorderingen te zien.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@foodforgood.nl of  f4g.brvc.nl .

En niet te vergeten: Food for Good is icoon project van de provincie Utrecht geworden van Groendichterbij.

Food for Good

• doorbreekt vooroordelen;
• creëert draagvlak in de maatschappij
• is een duurzaam en cliëntgestuurde dienstverlening.
De duurzaamheid heeft betrekking op duurzaam verbouwen, verantwoordelijk omgaan met de
stadstuinen en uitgroeien tot een zichzelf in standhoudende organisatie. Cliëntgestuurd betekent,
dat de cliënten zelf actief zijn en zoveel mogelijk Food for Good zelf uitvoeren;
• biedt een open informatiebron waarin andere organisaties en gemeentes expertise inwinnen voor
soortgelijke projecten.

Motivatie

Het project is een initiatief van de Stadsbrug. Zij ontwikkelden al diverse ondernemingen met mensen uit de OGGZ doelgroep. Een aantal van hun wilde aan de slag met moestuinieren. Stichting de Wending (maakt deel uit van het BuitenRuimte voor Contact netwerk) opereert landelijk in het creëren van gemeenschappelijke tuinen. Mensen zijn natuurlijk sociale wezens. Gemeenschappelijke tuinen zijn een ideaal middel om mensen bij elkaar te brengen. Dit is de motivatie achter de aanpak BuitenRuimte voor Contact van de stichting. Binnen BuitenRuimte voor Contact is er veel passie en vooral kennis in het creëren van gemeenschappelijke tuinen.

 Food for Good wordt o.a. ondersteund door:

           Russell-ter Brugge fonds

Projectleiding

Hans Pijls

Team

Annemieke DIjk. De Stadsbrug Maaike Peltenburg, Eilandsteede, NMC Mariken Heitman, De Stadsbrug

Opdrachtgever

Stichting de Wending

Hoe is het aangepakt

doel

Duurzame integratie in de samenleving van wijkbewoners en de OGGZ-doelgroep in Utrecht Zuidwest’ middels een gezamenlijke interesse en activiteit (volks- en voedseltuin). lees meer >

doelgroepen

Wijkbewoners en cliënten uit de OGGZ-doelgroep uit Kanaleneiland en Utrecht Zuidwest

startdatum

Najaar 2012

looptijd

Opstartperiode van 3 jaar. Daarna zelfstandig verder.

werkwijze

In het project werken vrijwilligers onder begeleiding van de coordinator voedseltuinen aan het ontwikkelen en beheren van 7000m2 tuin. De coordinator, Mariken Heitman, is op geregelde tijden aanwezig om samen te werken. Zie agenda bij lees meer. Informatie en opgave via www.foodforgood.nl. lees meer >

Agenda Food for Good