onze bijzondere projecten

ProefLOKAAL Overvecht

Op 26 april zijn we gestart met  de Voedseltuin Overvecht,  een gezamenlijke moestuin voor de wijk . Een plek waar iedereen graag komt om groente en fruit te verbouwen, een praatje te maken of om even lekker te zitten in het groen. De tuin is 1200 m2 en ligt in stadsboerderij Gagelsteede van Stichting Utrecht […]

EtenLeven

Op de Schop

Bewoners en lokale partners werken samen aan het omtoveren van braakliggende terreinen in natuurlijke speel-, leer,- en ontmoetingsplekken voor de buurt. In Amsterdam Noord (Tuindorp Oostzaan) ligt de Puur Natuur Tuin (link naar website). Op IJburg is er ‘Kavel 1’ .      

EtenLevenSpelen

Actief Burgerschap in de Openbare Ruimte (ABidOR)

Samen met PLANterra werkt Hans Pijls aan het project ABiDOR. Wat is nodig om actief burgerschap in de openbare ruimte te versnellen. Een opdracht voor BZK en het CROW.

Leven

De Herbergier Tilburg

Kleinschalig wonen voor mensen met geheugenproblemen. Groen en kippen! Lees en bekijk dit fantastisch artikel uit het boek Natuur & Gezondheid door Mirjam Koedoot & Marianne Wilschut : natuurengezond-80lpi-uitsnede

Zorg

De Naobere Grubbevorst

De zorgboerderij is uitgebreid. Voor het gehele terrein hebben we een masterplan ontwikkeld, waarop de komende jaren verder gebouwd wordt.

SpelenZorg

Viscontipark Leidsche Rijn Utrecht

Op deze archeologische ondergrond ontwikkelen we een voedseltuin met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen in de wijk.

EtenLevenZorg

Zonnehof Duivendrecht

In opdracht van Coherente werken we met alle belanghebbenden en de buurt aan de realiseren van een gemeenschappelijke buurtmoestuin

EtenLeven

Buurtpark Het Groeske, Groesbeek

In het Buurtpark Het Groeske hebben bewoners zich gemengd in het herinrichtingsproject van het park en de beek ‘t Groeske. Dit heeft geresulteerd in een inrichtingsplan waarbij de gemeente met inspraak van de bewoners het hoofdontwerp heeft gemaakt en waarbij daarnaast 4 witte vlekken zijn ingevuld door de bewoners zelf. Hiervoor is een stichting van […]

LevenSpelenZorg

Geitenkamp binnentuin Arnhem

Het participatieproject in de Geitenkamp in Arnhem wordt in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem ontwikkeld. Het gaat hier om het omvormen van een binnenterrein tot een deels gezamenlijke ontmoetingsplek, die goed is aangesloten op de particuliere tuinen die eraan grenzen.

Leven

Modder aan je Broek

Wat is Modder aan je Broek? Onder de noemer Modder aan je Broek is in de afgelopen 3 jaren hard gewerkt aan natuurspeelplaatsen  in Lelystad, Arnhem, Tjuchem, Middelburg, Leeuwarden en Enschede. Modder aan je broek is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland. BRvC heeft vanuit het landelijk projectteam de 6 projecten begeleidt, samen met KNHM en […]

LevenSpelen

Food for Good, Utrecht

Het project Food for Good houdt in de realisering van een grote voedseltuin in park Transwijk Utrecht waar cliënten uit de OGGZ-doelgroep en wijkbewoners uit Kanaleneiland en Utrecht Zuidwest elkaar ontmoeten, respecteren en van elkaar leren.
Een tuin vol groenten, bloemen en mensen, die stappen zetten op de participatieladder en vanuit sociaal isolement naar vrijwilligerswerk groeien.

EtenLevenZorg

HerInnerd Groen krijgt vervolg

Het InnovatieNetwerk en BuitenRuimtevoorContact gaan het concept “HerInnerd Groen” promoten. In 2012-2013 worden gericht acties uitgevoerd. Het InnovatieNetwerk wil zoveel mogelijk professionals op de hoogte brengen van de sociaal maatschappelijke waarde van het concept “HerInnerd Groen”.

LevenZorg

Voedseltuinen Amsterdam IJplein Vogelbuurt

De voedseltuin is een plek waar buurtbewoners, klanten van Resto van Harte en van de Voedselbank en andere lokale organisaties samen werken aan de productie van voedsel. Iedereen die in de tuin werkt krijgt een deel van de opbrengst. Een ander deel van de opbrengst wordt verwerkt in de maaltijden van Resto van Harte en toegevoegd aan de voedselpakketten van de Voedselbank. De tuin is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het is een plek in de wijk waar bewoners graag komen, om te tuinieren, een praatje te maken met andere bezoekers of om even lekker te zitten in het groen. Ook voor kinderen is er plek om te spelen en te helpen.

EtenLevenZorg

Avonturentuin Stellenbos in Pendrecht, Rotterdam

De oude speeltuin aan de Stellendamstraat in Pendrecht heeft een facelift gehad. Nu is er weer leven in de brouwerij: kinderen spelen in de avonturentuin Stellenbos.

LevenSpelen

Speel- en belevingstuin Augustinusschool in Rotterdam

Het plein van de Augustinusschool heeft een ware metamorfose ondergaan. Kinderen spelen er en genieten er van de natuur, de ouderen van het aangrenzende verzorgingstehuis halen hier een frisse neus.

EtenSpelenZorg

Groen schoolplein voor basisscholen De Zonnehoek en Ibn-I Sina in Feijenoord, Rotterdam

Door het groene schoolplein spelen kinderen gevarieerder dan voorheen, ze maken minder ruzie en het plein geeft hen een veilig gevoel. Dit project is een goed voorbeeld voor andere groene schoolpleinen in Rotterdam.

Spelen

Ontdektuin basisschool ’t Anker in Amersfoort

Een motorische, sociale en educatieve ontdekkingstocht voor kinderen, leerkrachten en ouders.

Spelen

Tuin der Herinnering in Wielwijk, Dordrecht

De basis van het ontwerp van de Tuin der Herinnering zijn de herinneringen van de bewoners uit Wielwijk. BuitenRuimte voor Contact heeft hiervoor een geheel nieuwe methode ontwikkeld.

Leven

Moestuin in Wijsgerenbuurt, Amsterdam

Wat is er mooier dan je eigen groente, fruit en kruiden te verbouwen? Bewoners uit de Wijsgerenbuurt zijn dan ook bijna dagelijks in hun moestuin te vinden. En er komen meer moestuinen in dit deel van Amsterdam.

Eten