Elkaar ontmoeten in de buurttuin

Hier ligt de focus op het verstevigen van de leefbaarheid en de sociale cohesie van een gemeenschap. De activiteiten zijn gericht op ontmoeting en het verbinden van verschillende doelgroepen door het werken aan een gezamenlijk doel (tuinen in een wijk of buurttuinen, parken, binnentuinen bij woningcomplexen).

Bekijk alle projecten in het thema leven >