Ontwerper voor een groene en sociale omgeving,  Samen, want buiten is van iedereen!  

Mijn missie: Met elkaar invulling geven aan een omgeving die een meerwaarde heeft voor de gebruikers; mens en natuur, juist omdat buiten van iedereen is. Onze omgeving is een levende ruimte. Niet alleen door de natuur, maar vooral ook door de mensen die er leven. De uitdaging is om met elkaar een omgeving te creëren waar iedereen gelukkig mag zijn op zijn of haar manier; als individu en als lid van een gemeenschap!
Mijn visie:  Het maken van een inrichtingsplan gebeurt bij voorkeur in een sociaal proces met alle bewoners en/of gebruikers. Behalve betrokkenheid met hun directe fysieke omgeving, ontstaat hierdoor ook betrokkenheid tussen de bewoners en/of gebruikers onderling. Het ‘onbekende’ en enigszins bedreigende buiten wordt een omgeving waar men zich thuis voelt. Met buurtbewoners als buurtbewoners in plaats van vreemdelingen in de buurt.